Veerkracht wordt gedefinieerd als het psychologische vermogen om zich aan te passen aan stressvolle omstandigheden en terug te stuiteren op ongunstige gebeurtenissen. Veerkracht wordt beschouwd als een proces om middelen op te bouwen voor het zoeken naar een betere toekomst na mogelijk traumatische gebeurtenissen. Sommige van deze bronnen zijn afkomstig van ons inherente potentieel en sommige van wat we leren over hoe we ontberingen kunnen doorstaan.

1. Een zinvol doel nastreven. Veerkrachtige individuen vinden een roeping en zetten zich in voor wat het leven zin geeft. Een zinvol doel nastreven kan op de korte termijn stress en pijn met zich meebrengen, maar op de lange termijn brengt het betekenis.

2. Uitdaging aannemen. Veerkracht vereist creativiteit en flexibiliteit. Traditionele overtuigingen moeten worden onderzocht in het licht van nieuwe ervaringen en idee├źn. Creativiteit vereist dat je veel perspectieven in overweging neemt om te voorkomen dat je gevangen wordt gehouden door je gebruikelijke gedachten.

3. Cognitieve flexibiliteit. Veerkrachtige mensen zijn doorgaans flexibel in hun manier van denken en reageren op stress. Een belangrijk onderdeel van cognitieve flexibiliteit is het accepteren van de realiteit van onze situatie, zelfs als die situatie beangstigend of pijnlijk is. Acceptatie is een belangrijk ingredi├źnt in het kunnen tolereren van zeer stressvolle situaties.

4. Groei door lijden. Veerkrachtige mensen komen over het algemeen frontaal in aanraking met mislukkingen en gebruiken het als een kans om te leren en te groeien.

5. Handelen ondanks de angst. Moed is een belangrijk aspect van de positieve psychologie die het mogelijk maakt persoonlijke beperkingen te overwinnen en een volledig leven na te streven. Moed is geen kwestie van geen angst voelen. Moed handelt ondanks angst. Moed is de kracht om je destructieve gewoonten onder ogen te zien.